امروز 03 مهر 1399

بسمه تعالی

 


تاریخ برگزاری آزمون:  روز جمعه مورخ  1398/2/6

محل برگزاری آزمون: سالن شهید چمران دانشکده مهندسی دانشگاه فسا 

تاریخ دریافت کارت آزمون: روز چهارشنبه مورخ  1398/2/4 از ساعت 8 صبح الی 12 ظهر

محل دریافت کارت آزمون : واحد امور اداری دانشگاه

 


 

به اطلاع داوطلبین محترم می‌رساند منابع آزمون تخصصی به شرح زیر می‌باشد:

 

آزمون تخصصی: ( از هر بخش 12 سوال )

1- حسابداری مالی ( حسابداری میانه 1 )

2- حسابداری صنعتی ( حسابداری صنعتی 1 )

3- حسابرسی ( حسابرسی 1 )

4- حسابداری بخش عمومی ( حسابداری دولتی با تاکید بر استانداردهای حسابداری بخش عموئمی )

5- قوانین مالی ( شامل قانون محاسبات، قانون بودجه و قانون تجارت )

 

منابع آزمون :

1- حسابداری میانه 1                     نویسندگان دکتر خواجوی و دکتر ابراهیمی، اتشارات ترمه

2- حسابداری صنعتی 1                  نویسندگان: آقای قاسم زاده و دکتر عثمانی، انتشارات ترمه

3-  حسابرسی 1                           نویسندگان: دکتر خواجوی، آقای حمید الله یاری، انتشارات نگاه دانش

4- مبانی حسابداری بخش عمومی    نویسنده : دکتر باباجانی، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی

5- مروری جامع بر سایر قوانین           نویسنده: ابراهیم صادقی، انتشارات ترمه