- کسب عنوان نمونه مرکز بهداشت و درمان دانشگاه فسا در کشور

حصول موفقیت دشوار است و تکرار آن دشوارتر

کسب سه باره موفقیت و انتخاب مرکز بهداشت دانشگاه فسا در سال 98 از طرف دفتر سلامت و انتخاب مرکز بهداشت دانشگاه فسا از طرف دفتر سلامت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان مرکز برتر که نشانگر برنامه ریزی، اجرا و کنترل دقیق فرایندهای بهداشتی می‌باشد را به عموم دانشگاهیان فسا تبریک عرض می‌نماییم.

امید است این دستاورد ارزشمند که در سایه توجه ریاست محترم دانشگاه به امر مهم بهداشت، در اولویت قرارداشتن این مسأله خطیر برای معاونت محترم دانشجویی و فعالیت هدفمند و بی شائبه مسئول محترم واحد بهداشت دانشگاه بدست آمده‌است، در کنار سایر موفقیت‌های دانشگاه باعث دمیده شدن هرچه بیشتر روح خودباوری در همکاران و به ویژه دانشجویان عزیز دانشگاه فسا گردد تا بایاری خداوند متعال، این مجموعه علمی ـ پژوهشی روز به روز به جایگاه والایی که شایسته آن است، نزدیکتر گردد.

منتشر شده در سه شنبه, 04 تیر 1398 11:39