امروز 03 آبان 1399

بسمه تعالی

 

جهت دریافت فایل راهنمای ثبت نام اینترنتی پذیرفته شدگان بدون آزمون مهرماه 98   اینجا   را کلیک فرمائید.

 

جهت دریافت فایل برنامه درسی ورودیان جدید 98   اینجا  را کلیک فرمائید.