امروز 03 آبان 1399

 

زمان اردوی اول: 

10/10/1398

زمان اردوی دوم:

23/10/1398

 

تاریخ اردوی خانمها:

25/10/98 الی 1/11/98

13/11/98 الی 19/11/98

 

آقایان طبق مکاتبات با وزارت علوم متعاقبا اعلام می‌گردد ( اسفندماه امسال)

 

مراحل ثبت نام:

ثبت نام در سامانه رفاه دانش به آدرس refahedanesh.ir

ارسال نام و نام خانوادگی و شماره دانشجویی و شماره همراه به پیچ امورفرهنگی دانشگاه در اینستاگرام

fasau_farhangi@

 مبلغ ثبت نام 200 هزار تومان

پرداخت در اتاق امور خوابگاهها ساختمان مدیریت (آقای درستکار)

شماره تماس جهت اطلاعات بیشتر:

09395048756

 نکته قابل توجه:

.با توجه به اینکه وزارتخانه (وزارت عتف) تاکید نموده است تا مورخ 98/10/15 از طرف دانشگاه اسامی اردوی اول اعلامشود، با اتمام مهلت مقرر اردوی اول حذف می گردد و سهمیه دانشگاه تنها اردوی دوم باقی می ماندلذا از دانشجویان دانشگاه فسا تقاضا می نماییم که درصورتی که در تاریخ های 28 و 29 دی ماه امتحان پایان ترم نداشته باشند و متقاضی اردو هستند در اردوی اول ثبت نام نمایند.
در صورتی که تقاضا در هر اردو ( اول و دوم) بیش از ظرفیت مجاز ( هر اردو 40 نفر) باشد، از طریق قرعه کشی از بین متقاضیان هر اردو ثبت نام اردو قطعی می گردد.