امروز 25 مرداد 1399

بسمه تعالی

دانشگاه فسا در راستای اجرای آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعداد درخشان مقطع کارشناسی ارشد به شماره 77948/21 مورخ 5/5/93 و همچنین مصوبات جلسه شورای هدایت استعداد درخشان وزارت علوم مورخ 3/4/94 از میان متقاضیان ممتازِ دوره کارشناسی پیوسته دانشگاه فسا و سایر دانشگاههای دولتی، طبق موارد مندرج در اطلاعیه و مطابق مفاد آیین نامه پس از انجام مصاحبه برای سال تحصیلی 1400-1399در مقطع کارشناسی ارشد در رشته های ( مهندسی کشاورزی-آبیاری و زهکشی ، مهندسی عمران- ژئوتکنیک، مهندسی عمران- محیط زیست ) پذیرش می نماید./

شرایط:

1-  دانشجویان پس از 6 نیمسال تحصیلی، با گذراندن حداقل سه چهارم واحد درسی به لحاظ میانگین کل، جزو پانزده درصد برتر دانشجویان هم رشته و هم ورودی خود باشند.

2-  حداکثر در مدت هشت نیمسال دانش آموخته شوند.

3-  پذیرش برای سال تحصیلی بلافاصله پس از دانش آموختگی باشد.

4-  این بند مخصوص دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه فسا می باشد:

چنانچه پانزده درصد برتربه دلیل انصراف یا عدم تقاضا، از تسهیلات مربوطه استفاده نکرده ، دانشجویانی که به لحاظ میانگین کل بین پانزده تا بیست و پنج درصد برتر دانشجویان هم رشته و هم ورودی خود قرار می گیرند می توانند در این فراخوان شرکت نمایند.

5-  برگزیدگان رتبه های تا پانزدهم نهایی المپیادهای علمی- دانشجویی برای ورود به همان رشته با ارائه معرفی نامه از دبیرخانه المپیاد.

مدارک لازم :

1-اسکن عکس
2- اسکن کارت ملی
3- اسکن ریزنمرات کارشناسی تا پایان نیمسال ششم
4-اسکن و ارسال تکمیل فرم اعلام رتبه با تایید معاون آموزشی دانشگاه محل تحصیل ( دانلود فرم از اینجا )
ارسال مدارک: به صورت غیر حضوری و از طریق ایمیل
trn@fasau.ac.ir امکان پذیر می باشد.

ارسال مدارک از طریق ایمیل حداکثر تا تاریخ15 خرداد 1399، به مدارکی که پس از این تاریخ ارسال گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد. تاریخ مصاحبه از تاریخ 20/3/99 الی 22/03/99 انجام خواهد شد.