امروز 01 مهر 1399

بسمه تعالی

 

پیرو اطلاعیه منتشر شده قبل در همین وب سایت، زمان پذیرش دانشجوی بدون آزمون تا تاریخ 7/7/1399  تمدید شد.