امروز 09 اسفند 1399

بسمه تعالی

با درود بر روح مطهر بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره ) و با درود بر رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه‌ای ، پذیرش شما را در دانشگاه فسا، عرصه علم، تحقیق و پرورش، تبریک می‌گوییم . امید است در سایه لطف خداوند بلند مرتبه بیش از پیش موفق باشید .

دانشجوی گرامی، فرآیند ثبت نام شما در دانشگاه فسا به 2 صورت ثبت نام اینترنتی و ارسال مدارک به صورت پستی و کاملاً غیرحضوری و اینترنتی به انجام خواهد رسید. انجام هر دو نوع ثبت نام، الزامی است .

1- ثبت نام اینترنتی:

لینک ثبت نام دانشجویان ورودی 99 http://pershiess.fasau.ac.ir/sess/script/spclogin.aspx
زمان ثبت نام اینترنتی 12/08/1399 لغایت 16/08/1399
شروع کلاس ها 18/08/1399
برگزاری کلاس ها با استفاده از سیستمهای آموزش الكترونیكی و مجازی می باشد.کلیه دانشجویان می بایست راهنمای استفاده از سیستمهای آموزش الكترونیكی که در سایت دانشگاه فسا درج شده است را بدقت مطالعه نمایند.

قبل از شروع به انجام فرآیند ثبت‌نام اسکن مدارک مورد نیاز که در ذیل آمده و به تایید دفاتر اسناد رسمی محل سکونت خود رسیده است، تهیه نمایید (عکس 4×3 با رزولوشن 300 dpi و فرمت jpg و بقیه مدارک با رزولوشن 150dpi و فرمت jpg).

مراحل ثبت نام اینترنتی به صورت کامل در فایل راهنما توضیح داده شده است (این فایل متعاقباً در سایت دانشگاه فسا در اختیار قرار خواهد گرفت).

۲ -ارسال اصل مدارک از طریق پست پیشتاز

ارسال کلیه مدارک تحصیلی باید از طریق پست پیشتاز ارسال گردد و رسید پستی درفرآیند ثبت نام در اتوماسیون آموزشی بارگذاری شود.

مدارک مورد نیاز که باید بصورت پستی ارسال گردد به شرح زیر است:

الف- مدارک تحصیلی: اصل و کپی مدارک تحصیلی.

ب- مدارک شناسایی: 6 قطعه عكس 4×3 و تصویر برابر با اصل تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی.

ج- نظام وظیفه(آقایان): مشخص کردن وضعیت نظام وظیفه اعم از کارت پایان خدمت، کارت معافیت پزشكیکارت معافیت دائم و... .

لازم به ذکر است تصویر آنها در دفاتر اسناد رسمی مورد تایید قرار گیرد.


 

توجه:

کلیه مدارک می بایست به صورت کامل ارسال گردد. چنانچه مدارک ارسالی و مدارکی که در فرایند بارگذاری می شود با هم تطابق نداشته باشد ثبت نام کن لم یکن تلقی می گردد. بنابراین در ارسال مدارک و انجام مراحل فرایند ثبت نام دقت کامل بعمل آید./

مدارک لازم:

رديف مورد (ديپلم ‌يا مدرك‌ تحصيلي) نوع مدرك توضيح

1

نظام آموزشي سالي واحدي يا  ترمي ‌واحدي

1- اصل و کپی مدرك يا گواهي پايان دوره پيش‌دانشگاهي با مهر و امضاي مدير مركز پيش‌دانشگاهي با درج رشته تحصيلي، بخش و شهرستان محل اخذ مدرك پيش‌دانشگاهي.

- تاريخ اخذ دوره پيش‌دانشگاهي در هر يك‌ از رشته‌هاي تحصيلي نيمسال اول بايد حداكثر تا پايان 31/06/1399 و براي رشته‌هاي تحصيلي پذيرش براي نيمسال دوم بايد حداكثر تا تاريخ 30/011/1399 باشد در غير اينصورت قبولي فرد "كان‌لم‌يكن" خواهد بود.

2- اصل ‌مدرك ‌‌يا گواهي ‌‌ديپلم ‌‌متوسطه‌ ‌نظام‌ آموزشي ترمي واحدي / سالي واحدي با مهر و امضاي مدير دبيرستان ‌و ‌يا هنرستان با درج بخش و شهرستان ‌محل اخذ مدرك.
3- اصل ‌مدرك‌ و ‌يا گواهي ‌سال‌ ما قبل ‌ديپلم‌ با مهر و امضاي مدير دبيرستان ‌و ‌يا هنرستان ‌با درج بخش و شهرستان‌ محل اخذ مدرك.
4- اصل كارنامه تحصيلي ديپلم متوسطه نظام ‌نظام‌ آموزشي ترمي واحدي / سالي واحدي (رياضي‌ فيزيك، علوم تجربي، علوم انساني و علوم و معارف اسلامي) در هر يك‌ از سال‌هاي 1384 به بعد با امضاء و مهر دبيرستان يا سازمان آموزش و پرورش.
5- اصل كارنامه تحصيلي دوره پيش‌دانشگاهي (رياضي ‌فيزيك، علوم‌تجربي، علوم انساني، علوم و معارف اسلامي و هنر) از سال 1391 با امضاء و مهر دبيرستان يا سازمان آموزش و پرورش.

2

نظام آموزشي جديد

(3-3-6)

- اصل ‌مدرك ‌‌يا گواهي موقت پايان تحصيلات ‌‌دوره دوم متوسطه با مُهر و امضاي مدير دبيرستان با درج بخش و شهرستان ‌محل اخذ مدرك.

- تاريخ اخذ مدرك تحصيلي پايه دوازدهم در هر يك‌ از رشته‌هاي تحصيلي براي نيمسال اول بايد حداكثر تا پايان 31/06/1399 براي رشته‌هاي تحصيلي پذيرش در نيمسال دوم بايد حداكثر تا تاريخ 30/11/1399باشد در غير اينصورت قبولي فرد "كان‌لم‌يكن" خواهد بود.

- فرم 602 (گزارش كلي سوابق تحصيلي پايه‌هاي دهم تا دوازدهم) قابل دريافت از دبيرستان محل تحصيل با مهر و امضاي مدير يا معاون اجرايي دبيرستان.
- اصل كارنامه تحصيلي سه سال آخر دبيرستان (پايه دهم تا دوازدهم) با امضاء و مهر دبيرستان يا ادارت آموزش و پرورش.
3 دانشجويان: اخراجي آموزشي و يا انصرافي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي

- اصل فرم انصراف از تحصيل

-دانشجويان اخراجي آموزشي و يا دانشجوي انصرافي دوره روزانه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي حداكثر تا تاریخ 31/02/1399 فرم انصراف از تحصيل و گواهي تسويه حساب كامل تأييد شده دانشگاه و اداره كل امور دانشجويان داخل ارائه نمايند.

 
4 دارندگان مدرك‌ معادل‌كارداني‌

- اصل مدرك و يا گواهي دانش‌آموختگي در دوره‌ي معادل.

- در خصوص ‌دارندگان ‌مدرك‌ معادل‌ مفاد بخشنامه شماره 2/77633مورخ 92/05/28 معاونت ‌آموزشي‌ وزارت‌ متبوع‌ ملاك ‌عمل بوده و بررسي‌هاي لازم مي‌بايست براساس اين بخشنامه صورت‌ گيرد. ضمناً قبولي ‌پذيرفته‌شدگان داراي مدرك معادل كه مشمول مفاد بخشنامه‌ مذكور نمي‌باشند، لغو خواهد شد.
5 دارندگان‌ مدرك كارداني دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي - اصل و يا گواهي مدرك دوره كارداني (فوق ديپلم). - تاريخ اخذ مدرك ‌كارداني براي رشته‌هاي تحصيلي نيمسال اول بايد حداكثر تا پايان 1399/06/31 براي رشته‌هاي تحصيلي پذيرش براي نيمسال دوم بايد حداكثر تا تاريخ 30/11/1399و مشخص بودن وضعيت نظام وظيفه براي آقايان باشد در غير اينصورت قبولي فرد "كان‌لم‌يكن" خواهد بود.
6 دارندگان مدرك كارداني پيوسته

- اصل‌ و يا گواهي ‌مدرك‌ كارداني‌ پيوسته ‌آموزشكده‌هاي فني‌ و حرفه‌اي، دانشگاه جامع‌ علمي كاربردي و يا دانشگاه آزاد اسلامي.

- اصل يا گواهي تحصيلي سال اول، دوم و سوم دبيرستان و يا هنرستان با مهر و امضاي مدير دبيرستان‌ و ‌يا هنرستان با درج بخش و شهرستان‌ محل اخذ مدرك.

- مدرك كارداني پيوسته بدون شرط معدل به جاي مدرك پيش‌دانشگاهي‌براي پذيرفته‌شدگان ملاك عمل ‌و قابل‌قبول مي‌باشد‌.

- با قيد تاريخ اخذ مدرك ‌كارداني براي رشته‌هاي تحصيلي نيمسال اول بايد حداكثر تا پايان 31/06/1399 و براي رشته‌هاي تحصيلي پذيرش در نيمسال دوم بايد حداكثر تا تاريخ30/11/1399 باشد در غير اينصورت قبولي فرد "كان‌لم‌يكن" خواهد بود.

- شرط معدل براي ثبت‌نام ملاك نمي‌باشد.

- بخش‌ و شهرستان ‌محل ‌اخذ سال تحصيلي اول، دوم و سوم ‌مي‌بايست با سه‌‌سال ذكر شده در ليست يكسان‌ باشد.

- ديپلمه‌هاي ‌فني مشمول سوابق نمي‌شوند.

7 كارمندان دولت - اصل‌ حكم‌ مرخصي‌ سالانه ‌ياموافقت‌رسمي‌وبدون ‌قيدوشرط. -------------------------------------------
8 گواهي اشتغال - تصوير حكم كارگزيني براي كاركنان رسمي، پيماني، شاغلين‌ و بازنشستگان‌ وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري ‌و بهداشت‌، درمان و آموزش پزشكي و ساير مؤسسات آموزشي تابعه وزارتخانه‌هاي مذكور. ------------------------------------------
9 كاركنان ‌رسمي ‌وزارت‌ علوم، تحقيقات و فناوري، دانشگاه‌ها و مؤسسات ‌آموزشي و پژوهشي وابسته پذيرفته‌شده در ‌رشته‌هاي‌‌ تحصيلي‌‌ نوبت ‌دوم (شبانه) - اصل‌ حكم ‌استخدامي و يا گواهي رسمي مشمول سازمان اداري و استخدامي كشور. ------------------------------------------
10 كاركنان دانشگاه‌ها و دانشكده‌هاي علوم پزشكي پذيرفته‌ شده در ‌‌رشته‌هاي‌‌ تحصيلي‌ نوبت‌ دوم (شبانه) - اصل‌ گواهي مبني بر داشتن شرايط بومي و همچنين داشتن حداقل 3 سال سابقه يكي از انواع استخدام در استان محل قبولي. -------------------------------------------

11

        

           کلیه پذیرفته شدگان

- تصویر شناسنامه از تمام صفحات آن با مهر و تایید دفتر اسناد رسمی

- بايد واجد شرايط‌ عمومي ‌قيد شده ‌در دفترچه راهنماي و ثبت‌نام شركت در آزمون (شماره 1) باشند.

- تصویر پشت و روری کارت ملی با مهر و تایید دفتر اسناد رسمی
- 6 ‌قطعه ‌عكس‌ تمام‌رخ ‌4×3 تهيه ‌شده ‌در سال جاري
- اصل‌ و كپي دفترچه بيمه (در صورت دارا بودن) اعم از خدمات درماني، تأمين اجتماعي، ارتش و...
-          تاییدیه تحصیلی
12 كليه ‌پذيرفته‌‌شدگان (برادران)

مدرك‌ ‌وضعيت ‌نظام ‌وظيفه.

-تصویر مدرکی مبنی بر مشخص بودن وضعیت نظام وظیفه با مهر و تایید دفتر اسناد رسمی

- با توجه ‌به ‌يكي از بند‌هاي مندرج در صفحات 20 تا 22 دفترچه راهنماي ثبت‌نام و شركت در آزمون (شماره 1)

تاییدیه تحصیلی:

اصل و کپی رسید پستی درخواست تاییدیه تحصیلی

نحوه اخذ رسید تاییدیه تحصیلی:

با توجه به نامه ارسالی از وزارت ارتباطات و فناوری مورخ 27/07/1399 جهت اخذ تاییدیه تحصیلی، نیاز به مراجعه به دفاتر پیش خوان دولت نمی باشد و صرفا با مراجعه به سایت https://emt.medu.ir رسید تاییدیه تحصیلی خود را دریافت نموده و در قسمت اطلاعات پایه و ارسال مدارک بارگذاری فرمایید.

**پیگیری وصول تاییدیه تحصیلی مدرک مقاطع قبلی تا قبل از شروع نیمسال دوم سال تحصیلی بر عهده دانشجو می باشد.

قابل توجه دانشجویان مشمول نظام وظیفه:

-کلیه دانشجویان مشمول نظام وظیفه لازم است علاوه بر مدارک مربوط به ثبت نام که در بالا ذکر گردیده مدارک زیر جهت تشکیل پرونده نظام وظیفه تهیه و به پلیس10+ در شهرستان محل سکونت مراجعه و فرم موافقت با معافیت تحصیلی را از پلیس10+ اخذ و در فرایند ثبت نام بارگذاری نمایند.

مدارک لازم جهت ارائه به پلیس 10+

-         دو نسخه پرینت فرم تکمیل شده درخواست معافیت تحصیلی (دریافت از فرایند ثبت نام(مراجعه به فایل راهنما، آخرین مرحله تکمیل فرایند)) کد اصالت جایگزین امضای الکترونیکی می باشد.

-         یک نسخه پرینت تکمیل شده مشخصات فردی مشمول جهت صدور مجوز ثبت نام(دریافت از فرایند ثبت نام)

-         یک نسخه کپی کارت ملی

-         یک نسخه کپی شناسنامه

-         یک نسخه کپی آخرین مدرک تحصیلی

-         یک قطعه عکس رنگی زمینه سفید پرسنلی

((قبل از ارسال، حتما اسکن مدارک جهت ثبت نام اینترنتی صورت گرفته باشد))

آدرس دانشگاه جهت ارسال کلیه مدارک:

فسا/انتهای بلوار محب میدان استاد بهمن بیگی، (درج رشته الزامی می باشد)، کد پستی 7461686131

 

برای آشنایی بیشتر با دانشگاه و سامانه‌ها به لینک‌های زیر توجه نمایید:

 

- جهت آشنایی با دانشگاه فسا اینجا را کلیک کنید.

جهت دریافت فایل راهنمای مرحله اول ورود به سایت   اینجا  را کلیک کنید.

-   جهت دریافت فایل آشنایی با سامانه‌ها  اینجا  را کلیک کنید.

- جهت دریافت شماره تلفنهای ارتباطی با کارشناسان   اینجا  را کلیک نمائید.

- جهت دریافت فایل راهنمای ثبت نام  اینجا  را کلیک نمائید.

- جهت دریافت فایلهای راهنمای  نحوه‌ی ورود به کلاس مجازی و آموزش آنلاین،  از منوهای بالای صفحه، به منوی آموزش مجازی وارد شوید.