امروز 26 فروردين 1400

فراخوان پذیرش دانشجوی استعداد درخشان در مقطع کارشناسی ارشد بدون آزمون برای سال تحصیلی1401-1400

 

دانشگاه فسا در راستای اجرای آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعداد درخشان مقطع کارشناسی ارشد مورخ 01/10/1398 از میان متقاضیان ممتازِ دوره کارشناسی پیوسته دانشگاه فسا و سایر دانشگاههای دولتی، طبق موارد مندرج در اطلاعیه و مطابق مفاد آیین نامه پس از انجام مصاحبه برای سال تحصیلی 1401-1400در مقطع کارشناسی ارشد در رشته های ( علوم و مهندسی آب گرایش آبیاری و زهکشی ، مهندسی عمران- ژئوتکنیک، مهندسی عمران- محیط زیست ) پذیرش می نماید./

شرایط:

1-      دانشجویان پس از 6 نیمسال تحصیلی، با گذراندن حداقل سه چهارم واحد درسی به لحاظ میانگین کل، جزو پانزده درصد برتر دانشجویان هم رشته و هم ورودی خود باشند.

2-      حداکثر در مدت هشت نیمسال (حداکثر تا 31/06/1400)دانش آموخته شوند.

3-      پذیرش برای سال تحصیلی بلافاصله پس از دانش آموختگی باشد.

4-      ظرفیت پذیرش بدون آزمون حداکثر به اندازه 40 درصد ظرفیت پذیرش با آزمون دوره روزانه، برای هر کد رشته محل تحصیل می باشد که دوسوم این ظرفیت به دانش آموختگان دانشگاه فسا و یک سوم باقیمانده به سایر دانشگاه ها اختصاص می یابد.

5-      دانشجویان مهمان ، انتقالی یا تغییر رشته در صورتی می توانند از تسهیلات بدون آزمون بهره مند شوند که سنوات تحصیلی آنها در دوره کارشناسی پیوسته از ورود به رشته و دانشگاه محل تحصیل قبلی تا دانش آموختگی از رشته حداکثر 8 نیمسال باشد و مقایسه متقاضیان برای رتبه بندی و تعیین 15 درصد برتر با دانشجویان دانشگاهی انجام خواهد شد که از آن مدرک دریافت می کنند.

6-      این بند مخصوص دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه فسا می باشد:

چنانچه پانزده درصد برتربه دلیل انصراف یا عدم تقاضا، از تسهیلات مربوطه استفاده نکرده ، دانشجویانی که به لحاظ میانگین کل بین پانزده تا بیست و پنج درصد برتر دانشجویان هم رشته و هم ورودی خود قرار می گیرند می توانند در این فراخوان شرکت نمایند.

7-      برگزیدگان رتبه های تا پانزدهم نهایی المپیادهای علمی- دانشجویی برای ورود به همان رشته با ارائه معرفی نامه از دبیرخانه المپیاد.

مدارک لازم :

1-یک قطعه عکس
2- کارت ملی
3- ریزنمرات کارشناسی تا پایان نیمسال ششم
4- تکمیل فرم اعلام رتبه با تایید معاون آموزشی دانشگاه محل تحصیل.

ارسال مدارک: به صورت غیر حضوری و از طریق ایمیل
education@fasau.ac.ir امکان پذیر می باشد.

 

فرم درخواست را از  اینجا  دانلود فرمائید.

ارسال مدارک از طریق ایمیل حداکثر تا تاریخ20/10/1399 ، به مدارکی که پس از این تاریخ ارسال گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد. تاریخ مصاحبه متعاقبا اعلام خواهد گردید.