امروز 26 فروردين 1400

بسمه تعالی

 

گروه مهندسی آب

 

 موضوع ارائه دهنده  تاریخ   زمان ارائه
 نوآوریهای صنعت آب و فاضلاب  

آقای دکتر احدی

 (خارج از کشور)
 99/09/23  یک شنبه ساعت 12-10

 

گروه آمـار

 

موضوع ارائه دهنده تاریخ زمان ارائه
تدریس نحوه صحیح درس خواندن در دانشگاه آقای دکتر محمودی- آقای دکتر کاظمی- خانم دکتر نصیرزاده- خانم شیدا جمالی 22/09/99 شنبه ساعت 11-9
نحوه استنباط مقایسه میانگینها با نرم افزار R آقای دکتر کاظمی 23/09/99 یک شنبه ساعت 18-17
جلسه بررسی تاثیر دانشگاه فسا بر فرهنگ - جرائم و رفتار اهالی شهرستان فسا معاون فرهنگی نیروی انتظامی - خانم حیدری 24/09/99 دوشنبه ساعت 11-9
نحوه استنباط مقایسه میانگینها با نرم افزار R آقای دکتر کاظمی 24/09/99 دوشنبه ساعت 18-17
علم داده از دیدگاه آمار آقای دکتر علیرضا علماء 25/09/99 سه شنبه ساعت 18-17
تدریس مقدماتی و معرفی کامل نرم افزار SPSS آقای عادل کامرانی   چهارشنبه ساعت 11:30-10

 

 گروه مهندسی مکانـیک

 

موضوع ارائه دهنده تاریخ مدت زمان ارائه 
ساختمان های سبز آقای دکتر کریم زاده 23/09/99 یک شنبه ساعت 18-17

 

گروه مهندسی عمران

 

عنوان سمینار ارائه دهنده تاریخ مدت زمان ارائه
تاثیرات مخرب زیست محیطی سدها با محوریت مثال های مختلف در سراسر جهان خانم پردیس نیک منش 25/09/99 سه شنبه ساعت 11:30-11
قابلیت اعتماد ستون های فولادی تحت اثر بارهای دینامیکی ضربه ای تصادفی آقای دکتر مومنی 23/09/99 یکشنبه ساعت 16:30-16
آب به حساب نیامده آقای دکتر پورکریمی 25/09/99 سه شنبه ساعت 10:30-10

 

 گروه ریاضی

 

موضوع ارائه دهنده زمان مدت زمان ارائه 
چه سوال ریاضی خوب است؟ آقای دکتر نعمتی ( خارج از کشور ) 25/09/99 سه شنبه ساعت 12-10

 

گروه مهندسی صنایع غذایی

 

عنوان کارگاه تاریخ ارائه دهنده زمان ارائه
GMP , HACCP 20/09/99 خانم دکتر جعفرپور ساعت 12-8
GMP , HACCP 21/09/99 خانم دکتر جعفرپور ساعت 12-8

 

 گروه علوم کامپیوتر

 

عنوان سمینار ارائه دهنده تاریخ زمان ارائه
تکنولوژی هوش مصنوعی در شنوایی Mohsen Akhbari 23/09/99 یکشنبه 16-15

Fundamentals of signals

and systems

Md Aktaruzzaman

(خارج از کشور)

24/09/99 دوشنبه 16-15