راه اندازی مجدد بولتن الکترونیک روابط عمومی دانشگاه

با این سیستم می توان تیتر اخبار به همراه مشروح خبر ِ خبرگزاری ها و روزنامه های شهرستان و کشور را مشاهده نمود .

برای ورود و مشاهده ی بولتن الکترونیک روابط عمومی در منوی بالایی سایت در بخش « الکترونیک » این امکان تعبیه شده است .

منتشر شده در چهارشنبه, 01 شهریور 1391 09:00