امروز 07 اسفند 1398

با توجه به شروع طرح نظام ارجاع و پزشک خانواده شهری ، در این طرح کلیه افراد برای دریافت خدمات سلامتی در گام اول باید به پزشک خانواده مراجعه نمایند و در صورت نیاز به خدماتی که امکان انجام آن توسط پزشک خانواده مقدور نباشد ، به سطوح بالاتر (متخصص و فوق تخصص) هدایت خواهند شد . لذا به کلیه دانشجویان که منزل آنها  از شهرستان فسا فاصله زیادی دارد پیشنهاد می گردد برای سهولت در دسترسی به این خدمات ، پزشک خانواده خود را در شهرستان فسا انتخاب نمایند.

 

امور بهداشت و درمان دانشگاه