امروز 28 مهر 1397

باسمه تعالی

آگهی به کارگیری نیروی انسانی به صورت قراردادی در دانشگاه فسا

 

به اطلاع متقاضیان محترم می‌رساند مهلت ثبت نام و تحویل مدارک تا تاریخ 94/10/23 تمدید شد.

 

دانشگاه فسا در نظر دارد نسبت به بکارگیری 2 نفر حسابدار مرد از طریق آزمون کتبی و مصاحبه اقدام نماید. لذا از کلیه واجدین شرایط جهت حضور دعوت بعمل می­آید.

شرایط عمومی:

1-داشتن صلاحیت عمومی شامل: (عدم سوء پیشینه و عدم اعتیاد به مواد مخدر) که از طریق مراجع قانونی قابل احراز باشد.

2-داشتن کارت پایان خدمت سربازی

3-عدم تعهد خدمتی به سایر ارگان­ها، نهاد­ها و ادارات دولتی و غیر دولتی

4-بومی شهرستان فسا

5-برخورداری از سلامت جسمانی

6-داشتن حداکثر 30 سال سن

7-داشتن مدارک کارشناسی در رشته حسابداری

مدارک لازم جهت ثبت نام

1- رو گرفت برابر با اصل اوراق شناسنامه و کارت ملی

2-رو گرفت برابر با اصل مدرک تحصیلی

3-رو گرفت برابر با اصل کارت پایان خدمت سربازی یا کارت معافیت خدمت سربازی

4- واریز مبلغ 000 200ریال ( دویست هزار ریال) به حساب درآمد اختصاصی دانشگاه نزد بانک ملی به شماره 2172013014006

شرایط:

1-پذیرش در این مقطع، هیچگونه تعهد استخدامی برای دانشگاه فسا ایجاد نخواهد کرد.

2-در هر مرحله از آزمون یا بکارگیری، در صورتیکه مشخص شود متقاضی فاقد یکی از شرایط آگهی بوده یا گردیده ضمن جبران خسارت وارده بر دانشگاه از بکارگیری مشارالیه یا تصحیح اوراق یا انجام مصاحبه خودداری خواهد نمود.

3-زمان برگزاری آزمون کتبی و مصاحبه شفاهی از طریق سایت دانشگاه متعاقباً اعلام می­گردد.

4-متقاضیان می بایست حداکثر تا پایان ساعت اداری مورخ 19/10/94 کلیه مدارک مذکور را به انضمام رسید واریزی را در پاکت سر بسته قرارداده و به دبیرخانه دانشگاه فسا به نشانی انتهای بلوار شهید محب میدان استاد بهمن بیگی دانشگاه فسا تحویل نمایند.

 

به اطلاع متقاضیان محترم می‌رساند مهلت ثبت نام و تحویل مدارک تا تاریخ 94/10/23 تمدید شد.

 

روابط عمومی دانشگاه فسا


فایل اطلاعیه را می‌توانید از اینجا دانلود نمایید.