امروز 28 مهر 1397

بسمه تعالی

این آگهی منقضی شده است.

آگهی بکارگیری مربی ورزشی در دانشگاه فسا

 

دانشگاه فسا در نظر دارد جهت انجام امور فوق برنامه ورزشی ویژه دانشجویان دختر، یک نفر کارشناس خانم در رشته تربیت بدنی به صورت قراردادی (مربیگری) در بخش اداره تربیت بدنی دانشگاه به کار گیرد. لذا از کلیه متقاضیان دعوت می‌گردد ضمن ارسال کلیه مدارک شخصی، رزومه ورزشی و یا تخصص خود را در زمینه ورزش به اداره تربیت بدنی دانشگاه فسا ارسال نمایند.


این آگهی منقضی شده است.

 اداره تربیت بدنی دانشگاه فسا