امروز 28 مهر 1397

باسمه تعالی

اطلاعیه مربوط به آزمون حسابداری( مربوط به بکارگیری نیروی قراردادی در رشته حسابداری)

 بدینوسیله به اطلاع کلیه متقاضیان شرکت در آزمون حسابداری می رساند که این آزمون براساس محتوای جدول ذیل، در روز پنج شنبه مورخ 94/11/8 ساعت 9 صبح در محل دانشکده فنی مهندسی دانشگاه فسا برگزار می گردد

آزمون

تعداد سوالات

زمان پاسخ به سوالات

محتوا

عمومی

50

50 دقیقه

ادبیات،معارف،انگلیسی، هوش و اطلاعات عمومی ،ICDL

تخصصی

40

40 دقیقه

حسابداری

متقاضیان می بایست جهت دریافت کارت ورود به جلسه آزمون از تاریخ 3 الی 7 بهمن به امور اداری دانشگاه مراجعه نمایند.

 

با تشکر - امور اداری دانشگاه فسا