امروز 30 ارديبهشت 1398

آگهی مناقصه عمومی (نوبت اول )

دانشگاه فسا

دانشگاه فسا در نظر دارد کلیه امور خدماتی مربوط به سلف اعم از تهیه کلیه اقلام غذایی و طبخ و توزیع آن را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید. لذا از کلیه پیمانکاران واجد شرایط تخصصی (دارای مدرک تعیین صلاحیت از وزارت کار و امور اجتماعی) دعوت به عمل می آید تا جهت دریافت اسناد مربوط به مناقصه به دبیرخانه دانشگاه فسا به نشانی : فسا، میدان بهمن بیگی، ساختمان مدیریت دانشگاه فسا (شماره تلفن: 53344849) مراجعه نمایند.

شرایط و مدارک مورد نیاز:

1ـ مدت قرار داد یکسال (از 1395/6/25 لغایت1396/6/25)

2- قیمت اسناد مبلغ 2/000/000ریال می باشد که باید به حساب سیبا به شماره    2172013014006 به نام در آمد های اختصاصی دانشگاه فسا واریز گردد ( ارائه اصل رسید بانکی هنگام تحویل اسناد ضروری است)

3ـ مهلت دریافت اسناد از تاریخ شنبه 1395/03/29لغایت چهارشنبه 1395/04/09 ، به جز روزهای پنجشنبه و جمعه و تعطیل رسمی می باشد. ( زمان مراجعه از ساعت 9 الی 13 هر روز)

4ـ مهلت تحویل مدارک تا سه شنبه 1395/04/15 می باشد.

5 ـ زمان گشایش پاکتها دوشنبه 04/21/ 1395 ساعت 10:00 صبح دفتر ریاست دانشگاه می باشد.

6 ـ هزینه درج آگهی مناقصه به عهده برنده مناقصه می باشد.

امور حقوقی دانشگاه فسا