امروز 25 مرداد 1399

بسمه تعالی

با توجه به انتخاب اتاق نمونه بهداشتی توسط امور بهداشت و درمان دانشگاه در هفته خوابگاههای دانشجویی در اردیبهشت ماه 1396 خواهشمندیم فرم خود ارزیابی را تکمیل و تا اول اردیبهشت ماه به امور بهداشت دانشگاه تحویل نمائید.

-----------------------------------------------------------------

جهت دانلود فرم خود ارزیابی اتاق اینجا را کلیک نمائید.