افراد فاقد دفترچه درمانی و پزشک خانواده می توانند ...

بسمه تعالی

از کلیه دانشجویانی که فاقد بیمه درمانی و متقاضی دفترچه درمانی می باشند خواهشمند است دراسرع وقت به امور بهداشت و درمان دانشگاه مراجعه نمایند.

ثبت نام پزشک خانواده شهری:

مدارک مورد نیازجهت ثبت نام :

- دفترچه بیمه درمانی

- کارت ملی

- کد پستی (دانشجویان می توانند کدپستی خوابگاه یا دانشگاه را بدهند)

تبصره: با توجه به هماهنگی های به عمل آمده با ستاد پزشک خانواده دانشجویان می توانند به مراجعه به مصلی کوچه 19 مطب خانم دکتر محبوبه جمال پور جهت ثبت نام مراجعه کنند، یا هر پزشک که جای خالی در لیست خود داشته باشد.

2- شرایط تعویض پزشک خانواده

-حداقل سه ماه از ثبت نام گذشته باشد

- حداکثر دو بار در سال می توانند پزشک خانواده خود را تغییر دهند

- زمان تعویض اول تا پنجم هر ماه می باشد

3- چنانچه فردی پزشک خانواده خود را در شهر محل سکونت انتخاب نماید،چنانچه در مسافرت بیمار شوند می توانند به اورژانس یا مراکز شبانه روزی مراجعه نمایند.لازم به ذکر است درشهرستان فسا اورژانس بیمارستان ولی عصر(عج) و درمانگاه انصار شبانه روزی می باشند.

4- چنانچه فردی پزشک خانواده خود را در شهر محل دانشگاه خود انتخاب نماید،هنگام مراجعه به شهر محل سکونت خود چنانچه در آن محل نیزطرح پزشک خانواده اجرا شود می تواند به مراکز شبانه روزی مراجعه نماید و چنانچه پزشک خانواده در شهر خود اجرا نشده باشد از برگه هایی که مهر پزشک خانواده ندارد استفاده نماید.

5- در صورت هرگونه سوال در مورد پزشکان خانواده شهرستان و اسامی پزشکانی که ظرفیت خالی دارند می توانید با این شماره تماس حاصل فرمایید.           07153312622

6- در هنگام ثبت نام از پزشک خانواده خود بخواهید پشت تمام برگه های دفترچه درمانی شما مهر نزند،یک سری برگه های دفترچه جهت زمانی که به مسافرت می روید مهر نخورده نگه داشته شود.

منتشر شده در دوشنبه, 16 اسفند 1395 09:20