امروز 25 مرداد 1399

بسمه تعالی

 < دانلود فایل تصویری برنامه ها >

امور بهداشت و درمان دانشگاه فسا برگزار می‌نماید:

شنبه 2/2/96 الی یکشنبه 3/2/96 ایستگاه سلامت از ساعت 9 الی 11:30 بلوک B  دانشکده مهندسی

معاینه رایگان توسط آقای دکتر تسلیمی 2/2 الی 3/2 از ساعت 15:30 الی 17:30 بلوک B  اتاق سلامت جسم

کارگاه آموزشی بهداشت و سلامت فردی توسط سرکار خانم مجیدی شنبه 2/2/ ساعت 20:30 نمازخانه خوابگاه دختران

عیادت از بیماران بیمارستان ولی عصر یکشنبه 3/2/ از ساعت 9 الی 9:30

معاینه رایگان توسط کارشناس مامایی خانم مجیدی جنب مطب دکتر حسین کریمی چهارشنبه 6/2 از ساعت 17 به بعد . مکان تجمع: دانشکده مهندسی

پیاده روی همگانی به همراه صبحانه و اهدا جوایز  یکشنبه 3/2 ساعت 6 صبح از خوابگاه دختران

نقاشی فرزندان کارکنان با موضوع زندگی سالم با نشاط و امید... تحویا آثار به ‌واحد بهداشت و درمان (آقای اسکندری)

برگزاری همایش غلبه بر افسردگی دوشنبه ۴/۲ ساعت ۸ الی ۱۲ صبح سالن ارشاد دکتر اجاقی

انجام تست افسردگی در مرکز مشاوره دانشگاه. شنبه الی دوشنبه ۲/۲ الی ۴/۲