امروز 25 مرداد 1399

از دانشجویان گرامی که متقاضی عضویت در شورای صنفی دانشجویان دانشگاه می‌باشند خواهشمند است جهت ثبت نام به اعضای محترم کمیته اجرایی برگزاری انتخابات مراجعه نمایند.

 

دوره زمانی ثبت نام داوطلبین: دوشنبه (1396/2/4) لغایت شنبه (1396/2/9)

مدارک لازم جهت ثبت نام: اصل و کپی کارت دانشجویی

مکان ثبت نام : دفتر شورای صنفی دانشجویان واقع در طبقه دوم ساختمان دانشکده مهندسی

تذکر: ثبت نام از داوطلبین گرامی فقط در دوره سه روزه تعیین شده انجام میشود.

 

شرایط لازم به منظور احراز صلاحیت داوطلبین:

گذراندن یک نیمسال تحصیلی برای دانشجویان کارشناسی

نداشتن حکم قطعی محکومیت در کمیته انضباطی

دارا بودن معدل کل حداقل 13 برا یدانشجویان کارشناسی و 15 برای دانشجویان کارشناسی ارشد

مشروط نبودن نیمسال پیشین و یا نداشتن دو نیمسال مشروطی آموزشی غیر متوالی

عدم عضویت در شورای مرکزی تشکل‌های اسلامی دارای مجوز در دانشگاه

مدت باقیمانده از دوران تحصیل با احتساب ترمی که در آن انتخابات برگزار می‌شود، کمتر از 2 ترم نباشد