امروز 29 شهریور 1399

بسمه تعالی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فسا مرکز بهداشت ودرمان دانشگاه، زیر نظر معاونت دانشجویی و فرهنگی با مسئولیت آقای احمدرضا اسکندری به   عنوان مرکز بهداشت ودرمان برتر سال 139و حائز رتبه سوم بین دانشگاههای سطح سه (کمتر از5000 دانشجو) برگزیده شد ولوح تقدیری از معاون وزیر علوم،تحقیقات و فناوری و رئیس سازمان امور دانشجویان، دریافت نمود.

لذا به کلیه اساتید و دانشجویان و همکاران محترم تبریک عرض می نماییم.