امروز 21 مرداد 1399

بسمه تعالی

به اطلاع کلیه دانشجویان متقاضی ثبت نام در ترم تابستان دانشگاه فسا  که در موعد مقرر موفق به  انتخاب واحد مقدماتی نشده اند می رساند که دانشجویان می توانند (حتی بدون ثبت نام مقدماتی) در زمان انتخاب واحد اصلی روزهای دوشنبه و سه شنبه مورخ 19و 20 تیرماه اقدام به ثبت نام نمایند.