امروز 30 خرداد 1400

بسمه تعالی

به اطلاع می رساند فرایند ثبت نام اینترنتی و حضوری دانشجویان کارشناسی ارشد 96،‌به صورت هماهنگ با دانشجویان مقطع کارشناسی برگزار خواهد شد..

تاریخ مراجعه جهت ثبت نام،‌ متعاقبا در سایت دانشگاه فسا  اعلام خواهد شد.

اداره آموزش