امروز 29 شهریور 1399

دانشگاه فسا در راستای اجرای آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعداد درخشان مقطع کارشناسی ارشد به شماره 77948/21 مورخ 5/5/93 و همچنین مصوبات جلسه شورای هدایت استعداد درخشان وزارت علوم مورخ 3/4/94 از میان متقاضیان ممتازِ دوره کارشناسی پیوسته دانشگاه فسا و سایر دانشگاههای دولتی، طبق موارد مندرج در اطلاعیه و مطابق مفاد آیین نامه پس از انجام مصاحبه برای سال تحصیلی 98-97 در مقطع کارشناسی ارشد در رشته های ( مهندسی آب-آبیاری و زه کشی ، مهندسی عمران- ژئوتکنیک، مهندسی عمران- محیط زیست ) پذیرش می نماید./

شرایط:

1-     دانشجویان پس از 6 نیمسال تحصیلی، با گذراندن حداقل سه چهارم واحد درسی به لحاظ میانگین کل، جزو پانزده درصد برتر دانشجویان هم رشته و هم ورودی خود باشند.

2-     حداکثر در مدت هشت نیمسال دانش آموخته شوند.

3-     پذیرش برای سال تحصیلی بلافاصله پس از دانش آموختگی باشد.

4-     این بند مخصوص دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه فسا می باشد:

چنانچه پانزده درصد برتربه دلیل انصراف یا عدم تقاضا، از تسهیلات مربوطه استفاده نکرده ، دانشجویانی که به لحاظ میانگین کل بین پانزده تا بیست و پنج درصد برتر دانشجویان هم رشته و هم ورودی خود قرار می گیرند می توانند در این فراخوان شرکت نمایند.

5-     برگزیدگان رتبه های تا پانزدهم نهایی المپیادهای علمی- دانشجویی برای ورود به همان رشته با ارائه معرفی نامه از دبیرخانه المپیاد.

مدارک لازم :

1-یک قطعه عکس
2- کارت ملی
3- ریزنمرات کارشناسی تا پایان نیمسال هفتم
4- تکمیل فرم اعلام رتبه با تایید معاون آموزشی دانشگاه محل تحصیل.
مهلت ارسال مدارک:

آخرین مهلت ارسال مدارک حداکثر تا تاریخ 10 تیرماه 97 می باشد ، به مدارکی که پس از این تاریخ ارسال گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ارسال مدارک:

ارسال مدارک به دو صورتالکترونیکیوپستیصورت می گیرد (ارسال مدارک به هر دو صورت لازم می باشد):

ارسال مدارک بصورت الکترونیکی

در این راستا لازم است متقاضیان فایل اسکن شده مدارک خود را به صورت یک جا در قالب یک فایل فشرده شده(ZIPیاRAR) بهآدرس زیر ایمیل نمایند.

trn@fasau.ac.ir

ارسال مدارک بصورت پستی:

در این راستا لازم است متقاضیان مدارک خود را به آدرس زیر ارسال نمایند:

آدرس: فارس، فسا، انتهای بلوار شهید محب، دانشگاه دولتی فسا.                                       کد پستی: 7461781189

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جهت دریافت آئین نامه پذیرش بدون آزمون اینجا را کلیک کنید.

جهت دریافت معرفی نامه متقاضیان حائز شرایط اینجا را کلیک کنید.