امروز 29 شهریور 1399

 

در راستای هم اندیشی پیرامون مسایل مهم پیش روی جامعه دانشگاهی، همایش "اشتغال پذیری، توسعه پایدار و دانشگاه نسل سوم" در تاریخ ششم آبان نود و هفت در دانشگاه فسا برگزار شد. در این همایش بیش از 200 نفر از اساتید، سخنرانان و فرهیختگان دانشگاهی در سه نشست تخصصی به بحث و تبادل نظر پرداختند و تجربیات خود را به اشتراک گذاشتند.

اساتید حاضر در نشست های تخصصی:

1-      دکتر فرید مر، رییس پارک علم و فناوری فارس

2-      دکتر حبیب شریف، رییس بنیاد نخبگان فارس

3-      دکتر حبیب دانش منش، رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی فارس

4-      دکتر زاهدیان نژاد مدیر سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان جهاد دانشگاهی فارس

5-      دکتر محمد مهدی نصیری، معاون فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری فارس

6-      دکتر فخرالدین افضلی، رییس دفتر فناوری و طرح های کاربردی دانشگاه شیراز

7-      دکتر عبدالرضا سروقد مقدم، عضو هیات علمی پژوهشگاه زلزله شناسی و مهندسی زلزله

 

عناوین نشست های تخصصی:

1-      دانشگاه کارآفرین، توسعه فناوری و تجاری سازی

2-      توسعه پایدار و ارتباط صنعت و دانشگاه

3-      فرصت ها و چالش های اشتغال دانش آموختگان دانشگاه