امروز 24 مرداد 1397

بسمه تعالی

آدرس: فارس - فسا - انتهای بلوار شهید محب - میدان استاد محمد بهمن بیگی - دانشگاه فسا -  کد پستی 86131- 74616

تلفن گویای دانشگاه: 071

53344748  و  53344849

نمابر دبیرخانه:  53343848

ایمیل دبیرخانه دانشگاه:  info[at]fasau.ac.ir