امروز 20 آذر 1397

بسمه تعالی

آدرس: فارس - فسا - انتهای بلوار شهید محب - میدان استاد محمد بهمن بیگی - دانشگاه فسا -  کد پستی 86131- 74616

تلفن گویای دانشگاه: 

071-53150

نمابر دبیرخانه:  53343848

ایمیل دبیرخانه دانشگاه:  info[at]fasau.ac.ir