امروز 01 شهریور 1398

بسمه تعالی

آدرس: فارس - فسا - انتهای بلوار شهید محب - میدان استاد محمد بهمن بیگی - دانشگاه فسا -  کد پستی 86131- 74616

تلفن گویای دانشگاه: 

071-53150

نمابر دبیرخانه: 53151000

ایمیل دبیرخانه دانشگاه:  info[at]fasau.ac.ir