امروز 25 مهر 1396

بسمه تعالی

آدرس: فارس - فسا - انتهای بلوار شهید محب - میدان استاد محمد بهمن بیگی - دانشگاه فسا -  کد پستی 81189 - 74617

تلفن گویای دانشگاه: 071

53344748  و  53344849

نمابر دبیرخانه:  53343848

ایمیل دبیرخانه دانشگاه:  info[at]fasau.ac.ir