امروز 05 مرداد 1400

بسمه تعالی 

توجه :  به دلیل وجود اشکال در سیستم مخابرات کشوری، ممکن است تماس با دانشگاه از شماره‌های ثابت امکانپذیر نباشد،در صورت عدم امکان تماس، لطفا از تلفن همراه خود جهت تماس با دانشگاه فسا استفاده فرمائید.

 

دانلود فایل حاوی شماره های تماس کارکنان از  " اینجا "