امروز 23 آبان 1397
 

    سمت: رئیس گروه آموزشهای آزاد و مجازی

    نام: سلمان

    نام خانوادگی: برومند

    تحصیلات : دکتری

   پست الکترونیک: boroumand[at]fasau.ac.ir

--------------------------------------------

سمت : کارشناس گروه آموزشهای آزاد و مجازی

     نام: اعظم

     نام خانوادگی:  قائدی

شماره تلفن : 53152522  - 071