امروز 02 مهر 1397

معاونت آموزشی و پژوهشی

 
 
نام : رقیـه
نام خانوادگی : خسـروی
گروه : ریاضی
گرایش : جبـر
مقطع تحصیلی : دکتری
رتبه : استادیار
تلفن :  53152111- 071
پست الکترونیک : khosravi[at]fasau.ac.ir