امروز 11 فروردين 1399

معاونت آموزشی و پژوهشی

 
 
نام : مهدیـه
نام خانوادگی : هاشمـی
گروه : فیزیک، لیزر و اپتیک
مقطع تحصیلی : دکتری
رتبه : استادیار
تلفن :  53152111- 071
پست الکترونیک : m.hashemi[at]fasau.ac.ir