امروز 02 بهمن 1396

فرم‌های تبدیل وضعیت جدید 1395 ( آموزشی )

خلاصه جداول ج 1395.12.10

شناسنامه علمی 1395.12.10

جذب آموزشی 1395.12.10

جدول پنج آموزشی 1395.12.10

---------------------------------------------------------------------------

آئین‌نامه های همایشهای علمی و معتبر

دریافت آئین نامه

دریافت نامه مربوط به آئین نامه

---------------------------------------------------------------------------

دستوالعمل تدوین طرح‌های پژوهشی

آئین نامه طرح‍های پژوهشی دانشگاه فسا

آئین نامه ارتقا مرتبه اعضای هیات علمی وزارت علوم ( 1395 )

دستورالعمل اجرایی گرانت ( اعتبار پژوهشی ) دانشگاه فسا

دستورالعمل اجرایی اعطای ترفیع اعضای هیات علمی دانشگاه فسا

فرم درخواست ترفيع  پايه اعضاي هيات علمي دانشگاه فسا

آئین نامه استفاده از فرصتهای مطالعاتی

لیست نشریات علمی معتبر و غیر معتبر:

             سیاهه نمایه‌های استنادی و تخصصی معتبر بین‌المللی

              فهرست نشريات علمي معتبر وزارت علوم - تیرماه 95
              فهرست نشریات نامعتبر خارجی (شهریور 1394)
              نامه ابلاغ سیاهه نشریات نامعتبر و جعلی
              فهرست نشریه ISI (JCR_MIF2015 و JCR_2015_Total_ISSN )
              فهرست نشریات علمی دارای اعتبار تیرماه 95

شیوه نامه تشویق مقالات چاپ شده در مجلات معتبر بین المللی و داخلی ( جدید بهمن 1391 )

فرم در خواست تشویقی مقالات دانشگاه فسا

طرح درون دانشگاهی 

طرح برون دانشگاهی

فرم ترجمه کتاب

فرم شرکت در همایش ها