امروز 28 دی 1397

مدیریت امور پژوهشی

 

نام: کیانا

نام خانوادگی:  پورمحمدی

گروه:علوم و مهندسی صنایع غذایی،  تکنولوژی مواد غذایی

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری

رتبه: استادیار

تلفن:

پست الکترونیک: poormohamadi[at]fasau.ac.ir