امروز 08 اسفند 1399

گروه کار آفرینی و ارتباط با صنعت

 

 

نام : سلمان
نام خانوادگی : برومند
گروه : برق، کنترل
رتبه : استادیار
تلفن :
پست الکترونیک :
boroumand[at]fasau.ac.ir