امروز 11 فروردين 1399

گروه کار آفرینی و ارتباط با صنعت

 

 

نام : علی
نام خانوادگی : پورکریمی
گروه : عمران
رتبه : استادیار
تلفن :
پست الکترونیک :
poorkarimi[at]fasau.ac.ir