اهداف و شرح وظایف دفتر ارتباط با صنعت

معرفی و شرح اهداف و وظایف دفتر ارتباط با صنعت 

دانشگاه و صنعت شاخص ترين مباني توسعه هر کشور بوده به گونه اي که ارتباط مستحکم اين دو نهاد، ارمغان آور توسعه پايدار خواهد بود. در سايه چنين ارتباطي توسعه علمي در مراکز تحقيقاتي و دانشگاهي و توسعه فناوري در صنايع بطور همزمان اتفاق مي‌افتد. توجه به پيشرفت روزافزون تکنولوژي و علم در دنياي امروز، نياز به ارتباط ميان دانشگاه و صنعت به طور فزاينده اي احساس مي‌شود. به خصوص که نظريه هاي علمي نياز به آزمون دارند و بايستي در مرحله عمل به بوته آزمايش گذاشته شوند. پيشرفت صنعت در گرو پيشرفت هاي علمي در دانشگاه و نيز کارشناساني مي‌باشد که در دانشگاه آموزش داده مي‌شوند. با اين توصیف، با توجه به نياز صنعت به تکنولوژي بر پایه علم روز و در مقابل نياز دانشگاه و علم به آزمون يافته هاي خود در بخش صنعت، ارتباط گسترده‌تر اين دو بخش احساس می‌شود.

دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه فسا به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت این دانشگاه از اوایل سال 1391 فعالیت خود را شروع نموده و مصمم است با برخورداري از توان علمي و تجربه اعضای هيأت علمي، در جهت ارتباط بیشتر بین دانشگاه و صنعت گام برداشته و ضمن رفع نیازهای دانش محور صنایع مختلف، به ارتقا علمی دانشگاه با رویکرد عملی، کمک نماید.

 

   اهداف و وظایف دفتر ارتباط با صنعت عبارتند از:

منتشر شده در یکشنبه, 02 مهر 1391 05:44