امروز 23 آبان 1397

کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی

رئیس کتابخانه:     

     نام : 

     نام خانوادگی :          

     تحصیلات:

     شماره تماس:  53152622  - 071

     پست الکترونیک: 

 


کارشناس :مرضیه تفاح

تحصیلات:کارشناس علوم کتابداری و اطلاع رسانی

پست الکترونیک : library[at]fasau.ac.ir