آیین نامه ها و فرم ها

فرم پیشنهاد پایان نامه تحصیلات تکمیلی

 نمونه آلبوم پايان نامه های فارغ التحصيلان
نمونه قاب CD
 نحوه ارائه لوح فشرده و پايان نامه به مديريت تحصيلات تکميلي
نحوه تهیه چکیده انگلیسی
فرم اطلاعات علمی پايان نامه های فارغ التحصيلان دانشگاه

راهنماي تدوین ونگارش پایان نامه تحصیلی

نمونه روی جلد پایان نامه به انگلیسی

نحوه تهیه چکیده فارسی
 فرم شماره 8
 فرم کتابخانه منطقه ای علوم و تکنولوژی دانشگاه شیراز
نمونه نحوه تنظیم حاشیه صفحات پایان نامه
منتشر شده در چهارشنبه, 21 تیر 1391 09:23