امروز 02 مهر 1397

 

   

نام : عبدالرسول

نام خانوادگی : زارعی

گروه : منابع طبیعی

گرایش: بیابان زدایی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری

رتبه : استادیار

پست الکترونیک : ar_zareiee[at]fasau.ac.ir