امروز 25 تیر 1397

 

   

نام : عبدالرسول

نام خانوادگی : زارعی

گروه : منابع طبیعی

گرایش: بیابان زدایی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری

رتبه : استادیار

تلفن : 53344849 -071 داخلی 15

پست الکترونیک : ar_zareiee[at]fasau.ac.ir