امروز 19 فروردين 1399

 

   

نام : مجتبی

نام خانوادگی : اسلمی

گروه : عمران، سازه

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری

رتبه : استادیار

پست الکترونیک : aslami[at]fasau.ac.ir

education[at]fasau.ac.ir