سمت : مدیر آموزش

 

   

نام : علی

نام خانوادگی : شعبانی

گروه : مهندسی آب، آبیاری و زهکشی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری

رتبه : استادیار

پست الکترونیک : shabani[at]fasau.ac.ir

education[at]fasau.ac.ir


منتشر شده در چهارشنبه, 01 شهریور 1391 09:00