امروز 20 آذر 1397

دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل

 

 

 

 

نام : سعید

نام خانوادگی : جوکار

تلفن :  53151111 – 071 و نمابر : 53343848

پست الکترونیک : info[at]fasau.ac.ir