امروز 24 مرداد 1397

دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل

 

 

 

 

نام : سعید

نام خانوادگی : جوکار

تلفن :  53344748– 071 داخلی 17 و 53344959 و 53344849

پست الکترونیک : info[at]fasau.ac.ir