امروز 20 آذر 1396

دفتر جذب هیات علمی

کارشناس جذب : شیما جوهری

تلفن : 53344849-071  داخلی 13

رایانامه : jazb[at]fasau.ac.ir