امروز 14 آذر 1398
   
نام : رقیـه
نام خانوادگی : خسـروی
گروه : ریاضی
گرایش : جبـر
مقطع تحصیلی : دکتری
رتبه : استادیار
تلفن :  53151422- 071
پست الکترونیک : khosravi[at]fasau.ac.ir