امروز 02 بهمن 1396

 

 

 

نام : مریم

نام خانوادگی : دولتخواه

کارشناسی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار

پست الکترونیک :dolatkhah[at]fasau.ac.ir 

   
 

نام : مریم

نام خانوادگی : طهماسبی

رشته : مهندسی کامپیوتر

پست الکترونیک: tahmasbi[at]fasau.ac.ir
   
 

نام : لیلا

نام خانوادگی : فرج اله پور

مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد کامپیوتر - شبکه

پست الکترونیک :farajollahzade[at]fasau.ac.ir

تلفن تماس بخش فناوری اطلاعات : 4849 5334 - 071  داخلی 30