امروز 02 بهمن 1396

گروه امور دانشجویان شاهد و ایثارگر

   

نام :  زین العابدین

نام خانوادگی :  بلاغی اینالو

گروه :  

مدرک تحصیلی : کارشناسی

تلفن :  53344849 - 071 داخلی 20

پست الکترونیک :