آئین‌نامه‌ها

 

آئین‌نامه‌ی تشکیل دفتر نظارت و ارزیابی در موسسه آموزش عالی

 

آئین‌نامه هیات نظارت و ارزیابی استانی

 

آئین‌نامه نظام نظارت و ارزیابی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 

شیوه‌نامه استانی ( شیوه‌نامه ارزیابی عملکرد هیات‌های استانی )

 

 

منتشر شده در دوشنبه, 30 تیر 1399 05:56