امروز 02 بهمن 1399

 

سوالات متداول ارزشیابی آموزشی اساتید

۱. هدف از انجام ارزیابی اساتید چیست؟

به منظور ارتقای کیفیت عملکرد آموزشی استادان در ابعاد مختلف، اعم از توانایی اداره کلاس, نظم, انظباط و اخلاق, شیوه و روش تدریس و میزان تسلط به دروس صورت میگیرد.

۲. آیا این ارزیابیها در وضعیت استادان موثر است؟

قطعا موثر هست. هنگام ارتقا، تبدیل وضعیت استخدامی، تمديد قرارداد، انتخاب استاد نمونه از نتایج ارزیابی دانشجویان استفاده می شود.

3. محرمانه بودن این ارزیابیها در چه حدی است؟

کاربرگ های ارسال شده تماما بدون اسم و شماره دانشجویی بوده و دسترسي به مشخصات دانشجويانی که ارزیابی را انجام داده اند براي هيچ شخصي حتي براي کارشناسان مديريت نظارت و ارزيابي و یا فناوری اطلاعات امکان پذير نميباشد.

4. اساتید چه زمانی میتوانند نمره ارزشیابی خود را مشاهده نمایند؟

اساتید فقط هنگامی که لیست نمرات بسته شد و از طرف آموزش اعلام وصول گردید (سیستم نمره قفل می شود) امکان مشاهده نتیجه ارزیابی ها را خواهند داشت.