امروز 28 شهریور 1397

گروه نظارت و ارزیابی

   

نام : فاطمه

نام خانوادگی:  بازوبند

گروه: فیزیک

 آخرین مدرک تحصیلی: دکتری

رتبه: استادیار

تلفن: 

پست الکترونیک : zahedifar[at]fasau.ac.ir