رئیس آزمایشگاه مرکزی

 

نام : سلمان

نام خانوادگی : برومند

گروه : برق، عمران

مقطع تحصیلی : دکتری

رتبه : استادیار

تلفن :

پست الکترونیکboroumand[at]fasau.ac.ir


    سمت : کارشناس آزمایشگاه مرکزی

نام : سمیه

نام خانوادگی : بنی عبدالله

تلفن : 

پست الکترونیک آزمایشگاه :centrallab[at]fasau.ac.ir

منتشر شده در دوشنبه, 26 مهر 1395 08:14