امروز 07 مرداد 1400

 

 

نام : محمدرضا

نام خانوادگی : محمودی

گروه : آمار، آمار ریاضی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری

رتبه : استادیار

تلفن : 53159712

پست الکترونیک : mahmoudi.m.r[at]fasau.ac.ir