امروز 08 تیر 1396

 

 

 

سمت : سرپرست گروه ریاضی

نام : مریم

نام خانوادگی : لطفی پور

گروه : ریاضی

گرایش: آنالیز غیر خطی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری

رتبه : استادیار

تلفن:

پست الکترونیک :lotfipour[at]fasau.ac.ir

رزومه

 

نام : رقیه

نام خانوادگی : خسروی

گروه : ریاضی 

گرایش : ریاضی محض - جبر

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری 

رتبه : استادیار

تلفن : 53344849-071 داخلی 13

پست الکترونیک :khosravi[at]fasau.ac.ir

رزومه


 

 

نام : صادق

نام خانوادگی : خسروی شعار

گروه : ریاضی

گرایش: محض

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری

رتبه : استادیار

تلفن :

پست الکترونیک : khosravi.shoar[at]fasau.ac.ir

رزومه

  
   نام : محمد

نام خانوادگی : گلستانی

گروه : ریاضی

گرایش: بهینه سازی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری

رتبه : استادیار

تلفن :

پست الکترونیک :golestani[at]fasau.ac.ir

رزومه


 

نام: علیرضا

نام خانوادگی : سپاسیان

گروه : ریاضی

گرایش: تحقیق در عملیات

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری

رتبه: استادیار

پست الکترونیک: sepasian[at]fasau.ac.ir

رزومه

  
  نام : آرام

نام خانوادگی : امامی

گروه : ریاضی

گرایش : گراف و ترکیبیات

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری

رتبه : استادیار

پست الکترونیک :emami[at]fasau.ac.ir

رزومه