امروز 15 آذر 1399

نام : شهرزاد

نام خانوادگی : مالکی

گروه : مهندسی عمران، محیط زیست

مقطع تحصیلی : دکتری

رتبه : استادیار

تلفن :53159262-071

پست الکترونیک :

s.maleki[at]fasau.ac.ir