امروز 05 ارديبهشت 1398

نام : شهرزاد

نام خانوادگی : مالکی

گروه : مهندسی عمران، محیط زیست

مقطع تحصیلی : دکتری

رتبه : استادیار

تلفن :53150-071

پست الکترونیک :

s.maleki[at]fasau.ac.ir