امروز 02 خرداد 1397
 

نام : محمدرضا

نام خانوادگی : همایون زاده

گروه : مکانیک، طراحی کاربردی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری

رتبه: استادیار

تلفن :

پست الکترونیک :homayounzade.m[at]fasau.ac.ir

رزومه 


سمت : مدیر گروه مکانیک 

نام : رادمرز

نام خانوادگی : حسینی

گروه : مکانیک، طراحی کاربردی

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری

رتبه : استادیار

تلفن :

پست الکترونیک : hosseini.r[at]fasau.ac.ir

رزومه 


 

نام : رضا

نام خانوادگی : واقفی

گروه : مکانیک، طراحی کاربردی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری

رتبه: استادیار

تلفن :

پست الکترونیک : vaghefireza[at]fasau.ac.ir

رزومه


 

نام : رضا

نام خانوادگی : روحی

گروه : مکانیک، سیالات

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری

رتبه : استادیار

تلفن :

پست الکترونیک : re.roohi[at]fasau.ac.ir

رزومه


 

نام : میثم

نام خانوادگی : غلام پور

گروه : مکانیک،  تبدیل انرژی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری

رتبه: استادیار

تلفن :

پست الکترونیک :

رزومه