امروز 29 تیر 1397

 

 

سمت : مدیر گروه مهندسی کامپیوتر

نام : امیر

نام خانوادگی : خادم حسینی

گروه : کامپیوتر،  معماری کامپیوتر

آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

رتبه : مربی

تلفن :  53344849 - 071 داخلی 30

پست الکترونیک : khadem_h[at]fasau.ac.ir

رزومه 


 

نام : احسان

نام خانوادگی : حسینی

گروه : مهندسی کامپیوتر،  نرم افزار

آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

رتبه : مربی

تلفن:

پست الکترونیک :hoseini.ehsan[at]fasau.ac.ir

رزومه